Ny statistikk fra Tryg Forsikring viser at vi småbulker mer enn noensinne. Økningen i antall parkeringsskader fra 2014 til i dag er på 36 prosent.

– Få ting er så irriterende som når noen har bulket eller ripet opp bilen din og stukket av, uten å legge igjen kontaktinformasjon. Den følelsen tror jeg mange har kjent på, og den er ikke god, sier Svein-Arne Kausland, bilskadedirektør i Tryg Forsikring.

Les mer om Trygs bilforsikring her

Skader for millioner
Forsikringsbransjens tall viser også at det på landsbasis er 160 rygge- og parkeringsskader hver dag. Tallet er økende.

Skadene koster forsikringsselskapene i Norge 600 millioner kroner årlig.

Dyre og mange
Når man står der på parkeringsplassen med bulket bil, så blir det fort dyrt på mange måter, forteller bilsjefen i Tryg.

– De fleste av oss har opplevd slike bilskader, og det er fortvilende for enhver bileier. Skadene er ofte dyre å fikse, og man må i mange tilfeller bruke egen kaskoforsikring. Dermed får man bonustap, sier Svein-Arne Kausland.

– Ferske tall fra oss i Tryg Forsikring viser at drøyt 2000 av våre kunder, med bulkeforsikring fikk en slik bilskade i 2016. Hittil i år har 500 kunder med bulkeskadeforsikring meldt skade hos oss. Det er selvsagt mye flere kunder som blir rammet av at motpart stikker av og må bruke vanlig kaskoforsikring, men hvor mange kunder dette rammer har vi dessverre ikke tall på, sier Kausland.


Slipper bonustap med rett forsikring

I 2013 innførte Tryg Forsikring «bulkeforsikring». Den ble en del av Trygs beste bilforsikring, og sørger for at du ikke får bonustap ved bulkeskader.

– Egenandelen må du fremdeles betale, men du slipper bonustapet. Et bonustap medfører dyrere forsikringspremie. I verste fall kan det bety svært mange tusenlapper på en dyrere bilforsikring (se faktaboks). Det er ekstra bittert når bonustapet ikke er din skyld. Derfor vil en bulkeforsikring gjøre dagen din litt bedre – om noen bulker eller skraper opp bilen din, sier Kausland.

Kan bli politianmeldt
Utover at bulkeforsikringen bare gjelder Trygs kunder med Bil Ekstra, er det også satt noen andre begrensninger på dekningen. Den gjelder kun for biler som ikke er eldre enn seks år, og det er en begrensning på skadedekning på 20.000 kroner.

Men bilsjefen i Tryg vil også advare dem som stikker av etter å ha bulket eller skrapet opp andres bil.

– Å stikke fra stedet uten å melde fra kan medføre politianmeldelse og i verste fall bøter. Dersom Tryg får gode beviser på hvem som har skadet bil og stukket av, vil vi alltid anmelde saken til politiet, og kreve regress for våre utlegg, sier Svein-Arne Kausland i Tryg Forsikring.

Fakta, bonustap:
Beregninger gjort av Tryg:
Eksempler på kroner spart med ny dekning. Utgangspunktet er en gjennomsnittlig årspremie, med ansvar og full kasko:

Har kunde 40 prosent bonus når skaden inntreffer, vil det totale bonustapet inntil en er i samme bonusklasse som uten skade utgjøre cirka 50.000 kroner over 17 år.
Har kunde 70 prosent bonus på tredje året når skaden inntreffer, vil det totale bonustapet inntil en er i samme bonusklasse som uten skade utgjøre cirka 22.000 kroner over 14 år.
Har kunde 75 prosent bonus på fjerde året når skaden inntreffer, vil det totale bonustapet inntil en er i samme bonusklasse som uten skade utgjøre cirka 10.000 kroner over 12 år.

Om forfatter

Arvid Steen er ansatt som historieforteller og pressekontakt i Tryg.

Relaterte artikler

Legg igjen kommentar

Din e-post adresse blir ikke publisert