Tryg Forsikring bistår med psykolog-hjelp til foreldre, dersom barnet ditt blir mobbet.

Tryg Forsikring er første forsikringsselskap som tilbyr gratis psykolog-hjelp ved mobbing.

– Det er viktig å skille mellom mobbing og konflikt. Hvis to elever som anses som «like sterke» parter går gjensidig løs på hverandre, defineres dette som en konflikt, ikke mobbing. En konflikt krever helt andre tiltak enn mobbing, sier psykologspesialist Rune Svendsen, som er en av psykologene i Falck Healthcare, som Tryg samarbeider med.

Han har over 10 års erfaring med tverrfaglig samarbeid med skolesystemet i forhold til mobbeproblematikk og klasseledelse. Han vet derfor mye om hva foreldre i en slik situasjon trenger. Nå kan foreldrene som opplever at barnet sitt blir mobbet få hjelp fra en profesjonell samtalepartner, gjennom Tryg Omsorg, som er en del av Tryg Forsikrings fordelsprogram for kunder med tre eller flere forsikringer.

Les mer om vårt fordelsprogram, Tryg Pluss.

– Jeg ser ofte at foreldre på grunn av sin bekymring setter i gang med tiltak uten at det foreligger noen plan. Dette kan fort gå galt av sted. Foreldre trenger å få konkret rådgivning på hva de skal gjøre. Dette kan en psykolog som jobber med dette temaet bidra med, sier Svendsen.

Mobbing defineres som gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg.

Kommer raskt til
Ringer du Tryg Omsorg får du raskt hjelp. Dette er viktig av flere grunner.

-Barnet taper faglig på å bli mobbet eller på andre måter ha et utrygt psykososialt miljø. I tillegg kan det medføre psykiske lidelser. Hvis mobbing får vedvart i flere uker vil dette mønsteret sette seg dypere og det blir vanskeligere å få gjort noe med, sier Rune Svendsen.

Det få vet er at forskning viser at hele klassen presterer dårligere faglig på at en enkeltelev blir mobbet. Slik sett er alle tjent med at det gjøres noe raskt med slike situasjoner.

Hvorfor psykolog?

Å få kjennskap til at barnet sitt blir mobbet preger foreldre sterkt følelsesmessig. Man blir usikker på hvordan man skal forholde seg til dette og hvordan man skal gå frem i saken. Man kan kjenne på sinne og lysten til å handle raskt og kraftig. Det å koble på alt fra advokater og media kan synes fristende. Det kan også være fristende å blogge eller bruke Facebook for å mobilisere krefter eller ventilere det man føler, mener psykologen.

-Dette er ofte noe som skader prosessen og igjen noe som går ut over barnet, sier Svendsen. Han understreker hvor viktig det er å ikke handle i affekt.

– Det er viktig, for barnets skyld, at man tenker seg om før man handler og ikke reagerer bare ut i fra frykt eller sinne.Det hender dessverre at foreldre og skole kommer på kant med hverandre i slike prosesser. Det er ikke tilfelle at det alltid er skolens feil. Hvis foreldre går for hardt ut mot skolen grunnet at de er veldig bekymret, kan det fort oppstå en konflikt. Det går utover barnet. En psykolog kan bidra til at prosessen går lettere slik at det blir et samarbeid mellom instansene som faktisk løser problemet, sier Svendsen.

Slik oppdager du at barnet ditt blir mobbet:

Snakk med barnet ditt og se på barnet ditt. Barn som blir mobbet viser gjerne det på flere måter, slik som å grue seg til neste skole dag og få sviktende faglig utvikling. Noen barn reagerer med å bli stille og innadvendte hjemme, andre tar heller dette ut igjennom å vise aggresjon hjemme.
Sett deg ned med barnet og spør om det du lurer på i form av konkrete eksempler. Spør om det er noen som er slemme med barnet, let etter eksempler. Trygg barnet på at det er bra å si ifra.
Hvis mistanken forsterkes bør man kontakte skolen. Skolen har faste rutiner på slike henvendelser fra foreldre og mange skoler har gode rutiner på dette nå. Enkelte skoler har til og med en egen knapp på websiden man som foreldre kan trykke på som tar dem videre til et skjema de kan fylle ut.
Det er tilstrekkelig for foreldre å ha en mistanke om mobbing som gjør dem bekymret, da kan de kontakte skolen. Jeg vil anbefale at de tar kontakt skriftlig i første omgang. Dette fordi man da dokumenterer prosessen fra første dag.

Om forfatter

Arvid Steen er ansatt som historieforteller og pressekontakt i Tryg.

Relaterte artikler

Legg igjen kommentar

Din e-post adresse blir ikke publisert